Asociatia Fedora

Monday11 December 2017

De ce noi?

Why choose us?Asociaţia se declară împotriva violenţei, a urii de rasă, pe motive religioase și a discriminărilor de orice fel...

Cine suntem?

How It Work?Scopul Asociației îl constituie dezvoltarea și protejarea unei societăți bazate pe cunoaștere, inovare și cultură, ocrotirea naturii...

Avantaje

AdvantagesCrearea unui cadru organizat de contacte și colaborare permanentă între membrii asociației și ai altor instituții...

Cei mai buni

Best SupportOrganizarea unor activități științifice, congrese, conferințe, simpozioane, seminarii tematice, forumuri, expoziții, vernisaje, târguri...

Evenimente Asociatia Fedora

27-28 noiembrie 2014 - membrii asociației au susținut comunicări în cadrul Simpozionul ştiinţific internațional „Bucovina – File de istorie”, Ediţia a XVI-a, organizat de Muzeul Bucovinei Suceava în parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Suceava

  • Conf. univ. dr. Trofin, Liliana, Contribuții ale teologilor moldoveni din secolul al XIX-lea la problema creștinismului românesc.
  • Conf. univ. dr. Marin Badea, Teodor Bălan. Un istoric bucovinean dat uitării.
  • Rodica Roman, Cernăuții – loc de refugiu pentru revoluționarii moldoveni la 1948.

.

21 februarie 2015

Participare conferinte.

27-28 martie 2015 – membrii asociației au susținut comunicări în cadrul simpozionului: „Basarabia – un destin al istoriei moderne până în contemporaneitate”, Sfântu Gheorghe.

  • Conf. univ. dr. Liliana Trofin, drd. Bogdan Constantinov, Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, Biserica - apărător al identităţii etno-culturale a românilor din Basarabia
  • Conf. univ. dr. Marin Badea, Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir”, Bucureşti Nicolae Titulescu şi Basarabia.
  • Rodica Roman, Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, Basarabia în relaţiile româno-ruse din anii 20 ai secolului 20.

13 iunie 2015

  • Conferinta

 

26-27 iunie 2015 - membrii asociației au susținut comunicări în cadrul Simpozionul cu tema „Relaţiile sud-estului Transilvaniei cu Moldova, Ţara Românească şi Regatul României, până la Marea Unirea de la 1 Decembrie 1918”, Sfântu Gheorghe

  • Conf. univ. dr. Liliana TROFIN, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Rolul factorului spiritual în cristalizarea matricei identitare romaneşti.
  • Drd. Bogdan CONSTANTINOV, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Aspecte juridice ale relaţiilor dintre sud-estul Transilvaniei şi Principatele Române (prima jumătate a secolului al XIX-lea).
  • Conf. univ. dr. Marin BADEA, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Regatul României şi sud-estul Transilvaniei în timpul războiului vamal româno-austro-ungar.

Asociatia Fedora

 

Scopul Asociației îl constituie dezvoltarea și protejarea unei societăți bazate pe cunoaștere, inovare și cultură, ocrotirea naturii și a mediului înconjurător, conservarea și valorificarea patrimoniului istoric, cultural și natural, păstrarea identității etno-culturale, protejarea diversității, promovarea valorilor istorice si culturale naționale și internaționale, popularizarea în plan local, regional, național și internațional a spiritului civic şi democratic al cetățenilor, accesul acestora la informație, respectarea tradiției și valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale, precum și încurajarea toleranței față de multietnicitate, multireligiozitate și pluriculturalism. 

Asociaţia se declară împotriva violenţei, a urii de rasă, pe motive religioase și a discriminărilor de orice fel.

Asociaţia se declară în favoarea democraţiei, militează împotriva dictaturilor de orice fel și pentru respectarea drepturilor omului și libertăților universale și fundamentale ale omului, așa cum reiese din Declarația Universală a Drepturilor Omului. 

Asociaţia va milita pentru pace, împotriva conflictelor și manifestărilor îndreptate împotriva drepturilor și libertăților fundamentale ale omului prin toate mijloacele permise de lege.

Read more...

Monthly Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Unsubscribe

Connect with us

Subscribe to all rss or just section you care..

RSSFacebookTwitter