Asociatia Fedora

Category: Articole
Created on Thursday, 05 May 2011 04:15
Hits: 5491

 

Scopul Asociației îl constituie dezvoltarea și protejarea unei societăți bazate pe cunoaștere, inovare și cultură, ocrotirea naturii și a mediului înconjurător, conservarea și valorificarea patrimoniului istoric, cultural și natural, păstrarea identității etno-culturale, protejarea diversității, promovarea valorilor istorice si culturale naționale și internaționale, popularizarea în plan local, regional, național și internațional a spiritului civic şi democratic al cetățenilor, accesul acestora la informație, respectarea tradiției și valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale, precum și încurajarea toleranței față de multietnicitate, multireligiozitate și pluriculturalism. 

Asociaţia se declară împotriva violenţei, a urii de rasă, pe motive religioase și a discriminărilor de orice fel.

Asociaţia se declară în favoarea democraţiei, militează împotriva dictaturilor de orice fel și pentru respectarea drepturilor omului și libertăților universale și fundamentale ale omului, așa cum reiese din Declarația Universală a Drepturilor Omului. 

Asociaţia va milita pentru pace, împotriva conflictelor și manifestărilor îndreptate împotriva drepturilor și libertăților fundamentale ale omului prin toate mijloacele permise de lege.

 

Având în vedere scopul sus-menţionat, Asociația îşi propune ca obiective: