Asociatia Fedora

Home Evenimente

Monday11 December 2017

Evenimente Asociatia Fedora

27-28 noiembrie 2014 - membrii asociației au susținut comunicări în cadrul Simpozionul ştiinţific internațional „Bucovina – File de istorie”, Ediţia a XVI-a, organizat de Muzeul Bucovinei Suceava în parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Suceava

  • Conf. univ. dr. Trofin, Liliana, Contribuții ale teologilor moldoveni din secolul al XIX-lea la problema creștinismului românesc.
  • Conf. univ. dr. Marin Badea, Teodor Bălan. Un istoric bucovinean dat uitării.
  • Rodica Roman, Cernăuții – loc de refugiu pentru revoluționarii moldoveni la 1948.

.

21 februarie 2015

Participare conferinte.

27-28 martie 2015 – membrii asociației au susținut comunicări în cadrul simpozionului: „Basarabia – un destin al istoriei moderne până în contemporaneitate”, Sfântu Gheorghe.

  • Conf. univ. dr. Liliana Trofin, drd. Bogdan Constantinov, Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, Biserica - apărător al identităţii etno-culturale a românilor din Basarabia
  • Conf. univ. dr. Marin Badea, Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir”, Bucureşti Nicolae Titulescu şi Basarabia.
  • Rodica Roman, Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, Basarabia în relaţiile româno-ruse din anii 20 ai secolului 20.

13 iunie 2015

  • Conferinta

 

26-27 iunie 2015 - membrii asociației au susținut comunicări în cadrul Simpozionul cu tema „Relaţiile sud-estului Transilvaniei cu Moldova, Ţara Românească şi Regatul României, până la Marea Unirea de la 1 Decembrie 1918”, Sfântu Gheorghe

  • Conf. univ. dr. Liliana TROFIN, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Rolul factorului spiritual în cristalizarea matricei identitare romaneşti.
  • Drd. Bogdan CONSTANTINOV, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Aspecte juridice ale relaţiilor dintre sud-estul Transilvaniei şi Principatele Române (prima jumătate a secolului al XIX-lea).
  • Conf. univ. dr. Marin BADEA, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Regatul României şi sud-estul Transilvaniei în timpul războiului vamal româno-austro-ungar.

Monthly Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Unsubscribe

Connect with us

Subscribe to all rss or just section you care..

RSSFacebookTwitter